Medisch Pedicurepraktijk Oosterhout


VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS

Diabetes Mellitus en/of overige aandoeningen:
Personen met DM en/of overige achterliggende aandoeningen kunnen voor een gedeeltelijke vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking komen.  De hoogte van de vergoeding en/of het aantal behandelingen is afhankelijk van de Sims/Risicoclassificatie welke door uw huisarts of internist wordt vastgesteld.  Hierna wordt door de podotherapeut het zorgprofiel vastgesteld. De vergoeding die u krijgt is afhankelijk van het zorgprofiel.
Sims 0/Risicoclassificatie 0 --> geen zorgprofiel
Sims 1/Risicoclassificatie 1 --> zorgprofiel 1 of zorgprofiel 2
Sims 2/Risicoclassificatie 2 --> zorgprofiel 2 of zorgprofiel 3
Sims 3 /Risicoclassificatie 3--> zorgprofiel 4

Vergoeding uit basisverzekering
De zorgprofielen 2, 3 en 4 komen voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking uit de basisverzekering.  De vergoeding betreft alleen de medisch noodzakelijke zorg.  Het knippen van gezonde nagels, het verwijderen van eelt dat geen drukplekken veroorzaakt, valt niet onder de medisch noodzakelijke zorg en wordt derhalve niet vergoed door uw verzekeraar. 

Indien u voor uw diabetes onder behandeling bent bij uw huisarts en u heeft zorgprofiel 2 of hoger, dan komt u in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding van de medisch noodzakelijke zorg via de ketenzorg.  Het aantal behandeling op jaarbasis is per zorgprofiel verschillend en wordt bepaald door uw huisarts of de podotherapeut.  
Indien u geen diabetes heeft maar een andere achterliggende aandoening, dan kan uw huisarts of specialist u doorverwijzen naar een podotherapeut. Deze onderzoekt uw voeten en zal beoordelen of u in aanmerking komt voor een gedeeltelijke vergoeding uit de basisverzekering. De podotherapeut legt het behandelplan vast en bepaalt hoeveel behandelingen u op jaarbasis krijgt. Medisch Pedicurepraktijk Oosterhout heeft een contract met Zorroo voor de behandelingen uit de ketenzorg en een contract met Podotherapie Wervenschot voor behandelingen die buiten de keten vallen.

Aanvullende verzekering:
Zorgprofiel 1 komt mogelijk voor vergoeding in aanmerking uit de aanvullende verzekering. In uw polisvoorwaarden kunt u nakijken of uw verzekeraar de vergoeding heeft opgenomen in de aanvullende verzekering.

Facturatie:
Via Zorroo of Podotherapie Wervenschot --> de medisch noodzakelijke zorg wordt rechtstreeks gedeclareerd. Alle overige handelingen dient u zelf af te rekenen en zijn niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Reumatische aandoeningen
Bij reumatische aandoeningen is het eveneens mogelijk om een vergoeding te krijgen vanuit uw aanvullende verzekering. De vergoedingen hebben meestal betrekking op de artritis vormen. Wij adviseren u om uw polisvoorwaarden door te nemen.E-mailen
Bellen
Map
Info