Medisch Pedicurepraktijk Oosterhout


VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS

Diabetes Mellitus:
Personen met DM kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen.  De hoogte van de vergoeding en/of het aantal behandelingen is afhankelijk van de Sims classificatie welke door uw huisarts of internist wordt vastgesteld.  De Sims classificatie is een risicoclassificatie en is specifiek voor personen met DM.

In 2015 hebben er voor personen met DM type 1 en DM type 2 een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Naast de Sims classificatie is de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen.  De vergoeding die u krijgt is afhankelijk van het zorgprofiel:

Sims 0 --> geen zorgprofiel
Sims 1 --> zorgprofiel 1 of zorgprofiel 2
Sims 2 --> zorgprofiel 2 of zorgprofiel 3
Sims 3 --> zorgprofiel 4

Vergoeding uit basisverzekering
De zorgprofielen 2, 3 en 4 komen voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking uit de basisverzekering.  De vergoeding betreft alleen de medisch noodzakelijke zorg.  Het knippen van gezonde nagels, het verwijderen van eelt dat geen drukplekken veroorzaakt, valt niet onder de medisch noodzakelijke zorg en wordt derhalve niet vergoed door uw verzekeraar. 

Indien u voor uw diabetes onder behandeling bent bij uw huisarts en u heeft zorgprofiel 2 of hoger, dan komt u in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding van de medisch noodzakelijke zorg via de ketenzorg.  Het aantal behandeling op jaarbasis is per zorgprofiel verschillend en wordt bepaald door uw huisarts of de podotherapeut.  

Als u voor uw diabetes onder behandeling bent bij de internist en u heeft zorgprofiel 2 en hoger, dan komt u eveneens in aanmerking voor vergoeding van de medisch noodzakelijke zorg.  Hiervoor is een contract afgesloten met Hallux Podotherapie.  Het behandelplan wordt door de podotherapeut opgesteld. Het aantal behandelingen is per persoon verschillend en afhankelijk van het zorgprofiel.

Aanvullende verzekering:
Zorgprofiel 1 komt mogelijk voor vergoeding in aanmerking uit de aanvullende verzekering. In uw polisvoorwaarden kunt u nakijken of uw verzekeraar de vergoeding heeft opgenomen in de aanvullende verzekering.

Facturatie:
Via Zorroo of de podotherapeut --> de medisch noodzakelijke zorg wordt rechtstreeks gedeclareerd. Alle overige handelingen dient u zelf af te rekenen en zijn niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.
Via de aanvullende verzekering --> bij sommige verzekeraars kunnen wij factuur rechtstreeks indienen.

Reumatische aandoeningen
Bij reumatische aandoeningen is het mogelijk om een vergoeding te krijgen vanuit uw aanvullende verzekering. De vergoedingen hebben meestal betrekking op de artritis vormen. Wij adviseren u om uw polisvoorwaarden door te nemen. Bij sommige verzekeraars kunnen wij de factuur rechtstreeks indienen.

Overige risicovoeten
In sommige situaties kunt u voor een vergoeding in aanmerking komen.  Wij adviseren u om uw verzekering te raadplegen.E-mailen
Bellen
Map
Info